Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Ž. Ping Vin D. ArchevarlinniFemale/Lithuania Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 111 Deviations 1,226 Comments 6,987 Pageviews
×

Newest Deviations

Literature
Rytoj yra poryt II
- Ar jau galima užkąst kokoso? – paklausiau nekantriai.
- Aš tik vakar pasodinau medelį, pirmuosius vaisius jis užmegs tik po kelių metų, jei per tą laiką nenukeips, - skėstelėjo rankom Rėjus.
- Ką? – pasipiktinau aš. – Noriu tuoj pat! Noriu dabar!
- Jau pasakiau – tuoj pat nebus, - tarė Rėjus. – Ir net neaišku, ar išvis bus. Medžiai neauga greit. Ir vaisių greit neveda.
Nors nubėk ir krautuvėj nusipirk. Kam mes išvis nusprendėm tą kokosą sodint? Kieno čia idėja išvis buvo? Taip, aišku, mano. Juk Rėjus valgo kopūstus. Ir turi triušį vardu Pūkis. Pūkis yra ne tik pasaulinio triušių tinklo vadas, smegenų plovimo meistras, bet ir vagis. Jis pavogė Rėjų. Kiekvienąkart vagia.
Taip, mes susipažinom. Rėjus supažindino mane su Pūkiu.
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Rytoj yra poryt I
- Šiemet gerai užderėjo kopūstai, - tariau aš Rėjui ir vos nepaspringau.
- Aš nusipjausiu kelias galvas. Visad norėjau nupjaut kelias galvas, - atsakė Rėjus.
- Ką tu su jom, Rėjau, darysi? – paklausiau aš, be abejo, dirbtinai. Visiems sveiko proto žmonėms juk ir taip aišku, kad kopūsto lapai yra gerai praktiškai pritaikomi, ypač užrašant toltekų užkeikimus, kūrenant mėlynąją Patujo ugnelę arba darant paslaptingąjį Maujo užpilą, į kurį, be kita ko, dar įeina penki tarakonai (būtinai reikia žiūrėti, kad po to neišeitų).
- Vienas į salotas sutarkuosiu, kitas – balandėliams panaudosiu. O kas liks – užraugsiu, - ūkiškai atsakė Rėjus.
- Šit kaip? – dirbtinai žvaliai nusistebėjau aš. Bet iš tikrųjų
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Pasikalbejimai IV
Mokytojas kalbėjo:
- „Šie laikai“ yra nuolat. Kai žmogus šiandien ar prieš tūkstantį metų sako „šie laikai yra nevykę“, tai jis juos lygina su „anais laikais“, kurie neva buvo vykę. Tačiau jei šiandien žmogus sako, kad „šie laikai“ esantys nevykę, tai, vadinasi, kas buvo prieš tūkstantį metų, buvo „anie laikai“, taigi neva geresni. Bet kitas žmogus jau prieš tūkstantį metų sakė, kad „šie laikai“ nevykę. Taigi, vadinasi, „anie laikai“ nevykę. Po tūkstančio metų kitas žmogus sakys, kad „šie laikai“ nevykę. Bet jau šiandien ir prieš tūkstantį metų buvo pasakyta, kad „šie laikai“ nevykę, vadinasi, „anie laikai“ po tūkstančio metų irgi bus nevykę.
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Pas ji visada tik sitaip - intermezzo
Oloje, kur anksčiau Suoliaus troba buvo, prie nenusakomos spalvos nenusakomo daikto sėdėjo Arožažižūš ir Fėkučimaeu. Jiems besėdint kurį laiką susirinko ir daugiau publikos: Harė K., Angra Mainju ir Cukijomis. Kadangi toje oloje visiškai nebuvo kas veikti, išskyrus spoksoti į nenusakomos spalvos nenusakomą daiktą, jie visi pradėjo šnekėtis. Pirmiausia kalbėjo Angra Mainju:
- Žinot, kadaise buvo toks kraštas, o jį valdė toks gobšuolis. Savo žmonėms jis beveik už viską liepė mokėti mokesčius: už tai, kad jie kvėpuoja, už tai, kad įkvepia orą, po to už tai, kad iškvepia; už tai, kad jie naudoja Saulės šviesą, už tai, kad jų žemė sugeria lietų, už tai, kad vėjas pučia; už tai, kad jie atsikelia, už tai, kad jie ats
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Pasikalbejimai III
- Štai jūs piktinatės, kad gamtoje yra tarakonų ir tubifeksų, kai galėtų būti tik peteliškės ir boružėlės, - kalbėjo Mokytojas.
- Taip, mes dėl šito piktinamės, - pritarėme mes.
- Štai jūs piktinatės, kad gamtoje pilna piktžolių, kai galėtų būti tik gražios gėlės, - toliau kalbėjo Mokytojas.
- Taip, mes dėl šito piktinamės, - toliau pritarėme mes.
- Štai jūs piktinatės, kad žiemą dienos trumpos, šaltos, šlapios ir bjaurios, kai galėtų būti nuolat vasara, nuolat šilta, nuolat šviesu ir gražu, - toliau kalbėjo Mokytojas.
- Taip, mes dėl šito piktinamės, - toliau pritarėme mes.
- Štai jūs piktinatės, kad kolorado vabalai graužia bulves, kai galėtų graužti piktžoles, - toliau kalbėjo Mokyto
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Dwarf's house by neknisk Dwarf's house :iconneknisk:neknisk 0 0 Creature by neknisk Creature :iconneknisk:neknisk 3 0
Literature
Pasikalbejimai II
Patujis kalbėjo:
- Sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau.
- Hm, - tarė Mokytojas.
***
Mokytojas kalbėjo:
- Sakoma: „bijai vilko – neik į girią“. Bet tai dar nereiškia, kad vilkas negali pats pas tave ateit. Kam lemta susidurt
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0
Literature
Pasikalbejimai
Patujis kalbėjo:
- Sapnavau, kad buvau tarakonas, kuris sapnavo, kad buvo traktorius, kuris sapnavo, kad buvo elfas, kuris sapnavo, kad buvo žarsteklis, kuris sapnavo, kad buvo sukilėlių vadas, kuris sapnavo, kad buvo rąstas, kuriame gyveno kirmėlaitė, kuri sapnavo, kad gyvena rąste, kuris sapnuoja, kad yra sukilėlių vadas, kuris sapnuoja, kad yra žarsteklis, kuris sapnuoja, kad yra elfas, kuris sapnuoja, kad yra traktorius, kuris sapnuoja, kad yra tarakonas, kuris sapnuoja, kad yra Patujis. Patujis sapne pabudo ir pasakojo, kad sapnavo, jog buvo tarakonas, kuris sapnavo, kad buvo traktorius, kuris sapnavo, kad buvo elfas, kuris sapnavo, kad buvo žarsteklis, kuris sapnavo, kad buvo sukilėlių vadas, kuris sapnavo, kad buvo rąstas, kuriame gyveno kirmėlaitė, kuri sapnavo, kad gyvena rąste, kuris sapnuoja, kad yra sukilėlių vadas, kuris sapnuoja, kad yra žarsteklis, kuris sapnuoja, kad
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0
Mature content
Plastakos ir plastakes :iconneknisk:neknisk 1 0
Mature content
Nauja pasaka III :iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Nauja pasaka II
„Įsijungęs“ pirmiausia pasijuto esantis skafandre. Atmerkęs akis, Veikėjas pirmiausia pamatė kiek neįprastų spalvų dangų, kuriame buvo matyti didelė planeta su žiedais, kurios palydove turbūt Veikėjas ir atsidūrė. Buvo matyti ir keli maži palydovai. Tačiau dar įspūdingiau pasirodė danguje esančios dvi žvaigždės, kurios buvo labai arti viena kitos. Veikėjas kurį laiką spoksojo į iki šiol nematytą dangų, tarsi susiprato ir apsiprato, kad yra ne Žemėje. Bijojo net susijudinti. Tačiau taip pat norėjo ir kuo greičiau pamatyti naująją planetą. Gulėjęs kaip lavonas ūmai atsisėdo ir pradėjo dairytis. Kalnuotos vietovės buvo apaugusios nematytais augalais. Veikėjas lėtai atsistojo ir pradėjo eiti. Tačiau netrukus pajuto, kad klimpsta kaip
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Nauja pasaka I
Vienąkart Veikėjas ėjo keliu per lauką ir pastebėjo į kažkokius virbus įsipainiojusią voverę. Jis išpainiojo žvėrelį, o tada voverė prašneko ir tarė:
- Tu man padėjai, už tai išpildysiu vieną tavo norą. Beje, noro išpildyti daugiau norų pateikti negalima, tada nieko išvis negausi. Prašom nesukčiauti.
Veikėjas nenustebo, kad voverė kalba, ir susimąstė (kas šiaip turėtų būt įtartina, nes visiems žinoma, kad voverės nekalba). Kaip žinote, vaikai, normalūs žmonės - absoliuti dauguma - tokiu atveju norėtų turtų (kiti galbūt valdžios, bet, vaikai, puikiai žinote, kad tas, kas turi turtų, to ir valdžia, tad atskirai jos prašyti neprotinga. Lygiai tas pats ir su meile – kas turi turtų, turės ir meilės, juk, vaikai, esate n
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0
Literature
Kirminiaus epas V
Ji pakilo ir išėjo. Įėjo į mišką, kurio ligi tol niekada nebuvo. Kuo toliau ėjo, tuo aiškiau matė, kad kyla kalnas (kurio prieš tai irgi niekada nebuvo). Ant kalno stovėjo pilis. Ji nusišypsojo, nes pilis buvo panaši į tas, kurios būdavo rodomos siaubo filmuose. „Dabar kaip išlįs koks vampyras!“ - pamanė Ji ir net garsiai susijuokė, nes tokiom nesąmonėm netikėjo.
O štai jau ir durys. Ji nė kiek nesvyruodama įėjo vidun. Tamsiame kaip katakomba koridoriuje telkšojo kraujo balos, ant sienų buvo pamauti sudarkyti lavonai, ant grindų mėtėsi pavienės galūnės. Bet Ji visai neišsigando, tik dar toliau ėjo, o koridorių galo niekaip nesimatė. Galop Ji priėjo Didįjį Kabinetą, kuriame, ko gero, turėjo būti ir pats vampyras ar kažkas.
Ji pravėrė duris
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0
Literature
Kirminiaus epas III
     Ji pabudo. Buvo bjauriai gražus rytas: Saulė tarsi budelis įkaitintu žarstekliu, dangus žydras kaip įkaitintos dujos, o debesys kaip bjauri, riebi grietinėlė ant pasenusio torto. Ji pažvelgė pro langą — buvo matyti du sudaužyti televizoriai, kuriais labai susidomėjo kiemo vaikai. Ji nusprendė išeiti laukan.
     Lauke kaupėsi purvini debesys. „Tuoj apsivems, — pamanė Ji. — Net skėčio nepasiėmiau.“ Iš tikrųjų pradėjo lyti. Ji palindo po medžiu. Pastovėjusi suprato, kad medis lydosi, mat, pasirodo, lijo rūgštimis.
     — Puiki mūsų pramonė! — sušuko Vartotojas, praūždamas pro šalį automobiliu, iš kurio dujų išmetimo vamzdžio lindo įvairūs puikūs junginiai ir kilo iškart į dang
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0
Literature
Kirminiaus epas II
           ...Išėjusi iš ligoninės Ji pamatė danguje planetą su žiedais...
           Prie namų vis dar būriavosi žmonės. Policininkai vis dar svarstė, kaip gi
televizorius galėjo atsidurti ant žmogėno galvos.
            Grįžus į savo landynę Ji pastebėjo save pačią. „Kas per?...“ Televizorius rodė gerąją tetulę, kuri aiškino, kokie visi geri. Tuomet antrininkė griebė aparatą ir išmetė pro langą.
           — Palauk, kas čia daros?! Kas tu ir ką veiki mano namuose?! — suriko Ji.
           Antrininkė atsisuko ir buvo matyti, kad ji beveidė. Ši baidyklė pradėjo artintis. Kai jau buvo prie pat,
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0

Random Favourites

Round Town by SnowSkadi Round Town :iconsnowskadi:SnowSkadi 1,947 28 Forest by Chillay Forest :iconchillay:Chillay 2,332 65 sunset by agris58 sunset :iconagris58:agris58 79 13 Junco all puff up by MichelLalonde Junco all puff up :iconmichellalonde:MichelLalonde 420 107 Icy Mosaic by BK-81 Icy Mosaic :iconbk-81:BK-81 14 2 Silverware by ChaoticMind75 Silverware :iconchaoticmind75:ChaoticMind75 1,305 68 An Unexpected Guest by Saraais An Unexpected Guest :iconsaraais:Saraais 609 131 a swanfamily ... by indojo a swanfamily ... :iconindojo:indojo 84 11 German Spring by robertas German Spring :iconrobertas:robertas 13 2 Winding road by awropa Winding road :iconawropa:awropa 42 8 still here by sangvine still here :iconsangvine:sangvine 65 7 Misty Forest Practice by Illustrum Misty Forest Practice :iconillustrum:Illustrum 121 70 A Glimpse of My Dream by Illustrum A Glimpse of My Dream :iconillustrum:Illustrum 144 48 Safe home by Misfits13th Safe home :iconmisfits13th:Misfits13th 339 46 .:Whats Your Problem:. by LSouthern .:Whats Your Problem:. :iconlsouthern:LSouthern 244 34 Gazebo by SnowSkadi Gazebo :iconsnowskadi:SnowSkadi 4,464 150

Activity


deviantID

neknisk's Profile Picture
neknisk
Ž. Ping Vin D. Archevarlinni
Lithuania
I was found in the forest of mushrooms.
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconjuhaniviitanen:
JuhaniViitanen Featured By Owner Sep 18, 2014  Professional Photographer
Thanks for the :+fav: :)
Reply
:iconlonelilsoul:
LoneLiLSoul Featured By Owner Apr 21, 2014  Student
The heck... Something's wrong with my mobile da. It just sent he message while i'm not done reading and replying to ya. Mouh. So may i have a link with the american youtuber you were talking about? And now i remember berwald lol.
Reply
:iconneknisk:
neknisk Featured By Owner Apr 21, 2014
well, simply PBG or peanut butter gamer:> i don't remember which video is this quote from, though ^^"
Reply
:iconlonelilsoul:
LoneLiLSoul Featured By Owner Apr 27, 2014  Student
he'll be replaced by a pack of llamas with rainbows and butterflies and yeah, you could start puking over the sound of happy pink. lol. kidding.
hey wait, is it pewdiepie? lol. XD
Reply
:iconneknisk:
neknisk Featured By Owner May 3, 2014
well, "peanut butter gamer" and "pewdiepie" don't look very alike to me, but maybe it's just me :iconsmilecakeplz:
here ya go www.youtube.com/watch?v=pp-NMX… 6:30-6:36
you're welcome:>
Reply
:icontheeldiluvian:
TheELDiluvian Featured By Owner Apr 4, 2014  Professional Digital Artist
Thanks a lot for the fave!
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for fav and llama for you, cause llamas are awesome, so llamas for everyone! With greetings from Poland, where be dragons!
Reply
:iconneknisk:
neknisk Featured By Owner Feb 22, 2014
xD
Reply
:iconsuezn:
suezn Featured By Owner Feb 19, 2014
Thank you for faving!
Reply
:iconillustrum:
Illustrum Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Digital Artist
Thank you for the fave, I really appreciate it! :D
Reply
Add a Comment: